1. Wstęp

Firma Safe Claims Ltd  jest zobowiązana chronić prywatność osób odwiedzających tą stronę internetową. Ta polityka prywatności skonstruowana jest w celu informacji o danych jakie gromadzimy o Tobie, jak te informacje przechowujemy oraz używamy.

Witryna http://safedebts.co.uk jest operowana przez firmę Safe Claims Ltd, której zarejestrowane biuro znajduje się pod adresem Kemp House, 152 – 160 City Road, London, England, EC1V 2NX. Safe Claims Ltd zarejestrowana jest w Companies House pod numerem 09477632

Przez odwiedzanie tej strony akceptujesz praktyki opisane w tej polityce prywatności. Jakiekolwiek Twoje kwestie i sprzeciw odnoszące się do prywatności są podmiotem tej polityki prywatności oraz warunków działalności firmy. Zastrzegamy sobie prawo do uaktualniania wszelkich informacji oraz zasad bez uprzedzeń i zalecamy regularne sprawdzanie tej sekcji gdyż dalsze używanie tej strony po wystąpieniu zmian będzie równoznaczne z ich akceptacją. Nasze warunki działalności nie wpływają na Twoje ustawowe prawa.

2. Informacje, które gromadzimy

2.1 Informacje osobiste

Jeśli postanowisz skontaktować się z nami poprzez naszą stronę z zapytaniem w jaki sposób możemy Ci pomóc, wymagane będzie podanie Twoich osobistych danych kontaktowych (takich jak: imię, nazwisko, kod pocztowy, numer telefonu oraz adres email). Wyrażasz tym samym zgodę na przechowywanie przez nas tych informacji. Używamy standardowych technologii szyfrowania podczas przesyłania, otrzymywania oraz wymiany danych z naszą stroną.

Podczas rozmowy z Tobą na temat Twojej sytuacji gromadzimy również informacje dotyczące Twoich przychodów (zatrudnienie, wypłata, benefity oraz stanu majątku), Twoich wydatków (hipoteka, czynsz, koszty transportu, koszty życia), jak i również informacji odnoszących się do Twojej historii finansowej. Te informacje będą przechowywane na w pełni zabezpieczonym serwerze.

Twoje osobiste informacje mogą być przetrzymywane przez firmę Safe Claims Ltd  na komputerach w postaci plików i zostaną użyte do celów oceny i ustalenia najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla Twojej sytuacji. Nie będziemy również udostępniać ich osobą trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

Zgłoszenie oznacza także zgodę na przekazanie danych osobowych celem kontynuowania procesu oceny historii majątkowej oraz warunków podjęcia usługi przez partnera Peace of Mind Group : Montague Place, Chatham Marine, Chatham, Kent ME4 4QU, Peace Of Mind Group zarejestrowana jest w Companies House pod numerem OC359829.

2.2 Postępowanie z udziałem innych osób

Przestrzegając ustawy o ochronie danych osobowych, nasza procedura nakazuje nam rozmawiać tylko i wyłącznie z osobami rezydującymi na Twoim adresie zamieszkania. Prosimy poinformować nas jeśli chcesz, aby ktoś inny był upoważniony do rozmowy z nami w Twojej sprawie.

2.3 Zmiany oraz dostęp do danych osobowych

Możesz zmienić lub zmodyfikować wszystkie gromadzone przez nas informacje, kontaktując się z nami elektronicznie pod adresem: [email protected]  
lub pisemnie:
The Data Protection Officer
Safe Claims Ltd  Kemp House, 152 – 160 City Road, London, England, EC1V 2NX

3. Bezpieczeństwo

Aby zabezpieczyć się przed utratą, nadużyciem czy modyfikacją przetrzymywanych przez nas danych i informacji firma Safe Claims Ltd korzysta z aktualizowanej technologii. Nasze wewnętrzne procedury obejmują przechowywanie, dostęp oraz ujawnianie informacji według ustawy o ochronie danych osobowych (Data Protection Act 1998). Proszę pamiętać iż poczta elektroniczna (e-mail) nie jest w 100% bezpieczna. Doradzamy, aby wziąć to pod uwagę przed wysyłaniem do nas poufnych danych. Jeśli wyślesz jakiekolwiek z tych informacji w ten sposób robisz to na własną odpowiedzialność.

4. Linki zewnętrzne

Firma Safe Claims Ltd  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i politykę prywatności stron, do których odnoszą się istniejące linki hipertekstowe (hypertext) zamieszczone na naszej stronie. Podane linki znajdują się w niezmienionej formie bez ukrytej lub wyraźnej gwarancji w odniesieniu do informacji w nich zawartych.

5. Kontakt z nami

Jeśli masz pytania dotyczące tej strony lub naszej polityki ochrony danych, możesz skontaktować się z nami poprzez:

Email: [email protected]
Listownie: Safe Claims Ltd  Kemp House, 152 – 160 City Road, London, England, EC1V 2NX

6.Prawa użytkownika

Safe Claims Ltd  nie będzie wykorzystywało danych osobowych użytkowników w inny sposób, niż ten określony w niniejszej Polityce Prywatności bez uprzedniego poinformowania i uzyskania wyraźnej zgody użytkownika.

Użytkownik powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji marketingowej od Safe Claims  lub tę zgodę wycofać. Można to zrobić telefonicznie, jak i mailowo. Dodatkowo, Safe Claims Ltd, w każdej wysłanej do użytkownika korespondencji ofertowej, będzie dawało możliwość na wycofanie zgody użytkownika na dalsze otrzymywanie korespondencji tego typu.

Korzystając z serwisów Safe Claims Ltd użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie. W każdej chwili użytkownik ma prawo tę zgodę wycofać. Należy w tym celu skontaktować się z Safe Claims Ltd w sposób podany poniżej lub w zakładce Kontakt na stronie internetowej.

W sytuacji, kiedy użytkownik przekaże Safe Claims Ltd dane osobowe osoby trzeciej, oznacza to, że wcześniej uzyskał zgodę tej osoby na przekazanie jej danych do Safe Claims Ltd.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (GDPR/ RODO) zapewnia następujące uprawnienia osobom, których dane są przetwarzane przez

 

Safe Claims Ltd :

 

  •     Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania
  •     Prawo dostępu do danych
  •     Prawo do sprostowania/ uzupełnienia danych
  •     Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  •     Prawo do ograniczenia przetwarzania
  •     Prawo do przenoszenia danych
  •     Prawo do sprzeciwu

 

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z Safe Claims Ltd, wysyłając e-mail na adres  [email protected]   Mamy miesiąc, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę.

 

Mamy prawo odrzucić wniosek podmiotu danych o wykonanie jego prawa dostępu do danych lub pobrać rozsądną opłatę za spełnienie takiego żądania, jeżeli jest on nadmierny lub bezzasadny.

 

Jeśli uważasz, że Twoje prawo wynikające z GDPR zostało naruszone, masz prawo złożyć skargę do organu – Biura Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii – w celu uzyskania dalszych szczegółów, odwiedź stronę: https://ico.org.uk/global/contact-us/.

 

Możesz również skontaktować się z dowolnym krajowym organem nadzorującym ochronę danych osobowych w krajach UE lub EFTA, jeśli mieszkasz poza Wielką Brytanią: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.