SafeDebts

IVA czy DMP? Jakie są różnice?

By 18 lipca 2022 No Comments
Overdraft

Popadłeś w długi? Prawdopodobnie zostanie Ci przedstawione rozwiązanie IVA (Individual Voluntary Arrangement), czyli indywidualne, dobrowolne porozumienie lub DMP (Debt Management Plan), czyli plan zarządzania długiem. Są to dwa, bardzo różne rozwiązania w zakresie zadłużenia. Aby zdecydować, który z nich jest dla Ciebie lepszy, warto poznać, co oznaczają i jakie konsekwencję za sobą niosą.

Zarówno IVA, jak i DMP umożliwiają dokonywanie przystępnych spłat długów. Rozwiązania te różnią się jednak miedzy sobą zasadniczo.

Jak IVA może Ci pomóc?

IVA to prawnie wiążące porozumienie, które umożliwia spłatę zadłużenia jedną miesięczną ratą, dostosowaną do sytuacji finansowej dłużnika. Wysokość miesięcznych przychodów oraz wydatków ustala się na podstawie analizy budżetu domowego. Wolne środki stanowią kwotę miesięcznej raty. Istnieje również możliwość dokonania jednorazowej wpłaty, tzw. ryczałtu IVA. Warto dodać, że wierzyciele nie mogą żądać spłat zadłużeń poza umową. Mają oni też obowiązek zaprzestania kontaktu z dłużnikiem.

Warto zaznaczyć, że IVA można uzyskać tylko z pomocą syndyka masy upadłościowej. Jest to rozwiązanie prawnie wiążące i zarejestrowane w rejestrze IVA.

Kto może skorzystać z IVA?

Z IVA mogą skorzystać osoby zatrudnione, samozatrudnione, otrzymujące benefity, jak również właściciele domów. Z umowy IVA mogą skorzystać również osoby, które regularnie co miesiąc spłacają swoje należności wobec wierzycieli. Oznacza to, że nie trzeba mieć zaległości w spłatach zadłużeń, aby móc skorzystać z umowy IVA).

Jakie wady ma rozwiązanie IVA?

IVA ma wpływ na historię kredytową, tym samym dłużnik ma brak zdolności kredytowej w czasie trwania umowy, jak i często później. Może mieć to również wpływ na wykonywanie niektórych zawodów i przyznawanie licencji. Ponadto czas oczekiwania na decyzję wierzycieli 16 dni, a ponadto IVA dotyczy jedynie  długów niezabezpieczonych.

Jak DMP może Ci pomóc?

DMP stanowi plan spłaty długów, który polega na likwidacji zadłużenia i jest sposobem na skuteczne wyjście z kłopotów. W praktyce jest to nieformalne porozumienie zawierane między wierzycielem a dłużnikiem. Wierzyciele nie muszą się na nią zgadzać i nie są zobowiązani do zaprzestania kontaktowania się z Tobą. Jednak, z praktyki wynika, że większość wierzycieli zaakceptuje Twoje płatności i zgodzi się zatrzymać lub zmniejszyć odsetki i opłaty, gdy płacisz im za pośrednictwem DMP.

To rozwiązanie, które może pomóc w spłacie długów w przystępnej cenie i w rozsądnym okresie, zwykle nie dłuższym niż 10 lat.

Jakie wady ma rozwiązanie DMP?

Wśród wad DMP możemy wymienić negatywny wpływ na historię kredytową i pogorszenie zdolności kredytowej. Ponadto, co istotne – nie wszyscy wierzycie mogą się zgodzić na DMP.

Co wybrać IVA czy DMP?

Wszystko zależy od Twojej indywidualnej sytuacji.  Sam lub z pomocą doradcy ds. zadłużenia przeanalizuj:

  • Ile jesteś winien i jakie masz długów?
  • Czy określone rozwiązanie może mieć wpływ na Twoje aktywa lub pracę?
  • Ile możesz sobie pozwolić na spłatę długów?
  • Jeśli uważasz, że Twoja sytuacja może się poprawić w ciągu najbliższych kilku lat?
  • Interesuje Cię bardziej rozwiązanie formalne czy nie?

Na podstawie odpowiedzi na te pytania i znając charakterystykę obydwu rozwiązań, postaraj się podjąć decyzję.