SafeDebts

Czy mogę dodać więcej długów do IVA?

By 11 lipca 2022 No Comments
Świąteczne Szaleństwo

IVA (Individual Voluntary Arrangement), czyli indywidualne, dobrowolne porozumienie może umożliwić Ci spłatę długów jedną miesięczną ratą. Wysokość rat i harmonogram zostaje dopasowywany do Twojej sytuacji finansowej. Jednak, może się tak zdarzyć, że konieczne będzie dodanie kolejnych długów do istniejącego już IVA. Czy to możliwe?

Nie ma jednej, prostej odpowiedzi na powyższe pytanie. IVA to prawnie wiążące rozwiązanie zadłużenia, a po zaakceptowaniu warunków może być trudno dodać nowe długi. Trudne, nie oznacza jednak niemożliwe.

Jeśli dług, który chcesz dodać do IVA, wynosi mniej niż 10% całkowitego zadłużenia, dodanie tego zadłużenia może być możliwe. Jeśli jednak dług, który chcesz dodać, jest większy niż 10% całkowitego długu, wtedy sytuacja może być utrudniona.

Warunki Twojego Indywidualnego Dobrowolnego Porozumienia stanowią, że dług tej wielkości nie może zostać dodany bez formalnej zmiany Twojego IVA. Co to oznacza w praktyce? Wszyscy dotychczasowi wierzyciele, plus ten, którego chcesz dodać do swojego rozwiązania zadłużenia, muszą zgodzić się na zmianę.

A co jeśli się nie zgodzą?

Wierzyciele, mając świadomość, że  dodanie nowego wierzyciela oznacza, że kwota, którą płacisz co miesiąc, zostanie podzielona między większą liczbę pożyczkodawców, zmniejszając kwotę, którą każdy z nich otrzymuje. Co oznacza niebezpieczeństwo, że się na to nie zgodzą. Z kolei, jeśli odrzucą prośbę o dodanie długu, musisz próbować dokonać innych ustaleń, aby spłacić  ostatniego wierzyciela. Zwykle ma to miejsce po zakończeniu IVA, bo wtedy będziesz miał na to finansowe możliwości.

Pamiętaj jednak, że jest szansa, że wierzyciele mogą zgodzić się na dodanie długu, jeśli otrzymają w jakiś sposób rekompensat, np. w formie przedłużenia płatności IVA. Oznacza to, że będziesz musiał dłużej czekać na zakończenie IVA, ale wszystkie Twoje długi zostaną załatwione łącznie.

Co z kolejnymi długami?

Czy później będziesz mógł dodać kolejne długi? Tutaj znów, odpowiedź brzmi: to zależy. Może to być możliwe, w przypadku zadłużenia z koniecznością szybkiej spłaty, takiego jak chwilówka, którą zaciągnąłeś w sytuacji kryzysowej. Ale! – możesz nie być w stanie dodać nowych długów, jeśli Twoi wierzyciele nie zgodzą się na to lub jeśli nie będziesz w stanie dokonać spłaty względem nich.

Jeśli tak się stanie, być może będziesz musiał zerwać z układem i znaleźć alternatywne rozwiązanie zadłużenia, które pozwoli Ci spłacić to, co jesteś winien.

Reaguj wcześnie

Pamiętaj, zadbaj o to, aby dodawanie kolejnych długów IVA nie stało się częstym procederem. Zwłaszcza jeśli ma on wynosić więcej niż 10 % zadłużenia. Ustalając, więc IVA przemyśl wszystko, wskaż wszystkie długi, które zaciągnąłeś. Pozwoli to na minimalizację kłopotów z dalszymi czynnościami i nie będziesz musiał martwić się o to, że Twoje IVA będzie trwało dłużej i będziesz musiał dokonywać wysokich, comiesięcznych płatności.